Hình Thức Can Thiệp

 

Tùy vào mức độ nhận thức của trẻ và nhu cầu can thiệp của Phụ huynh, trung tâm Hoa Mặt Trời có 2 hình thức can thiệp chuyên sâu dành cho trẻ:

Hình Thức Bán Trú: Trẻ được học bán trú chuyên sâu tại trung tâm từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, thời gian học từ 7h30 đến 16h30. Trung tâm hỗ trợ dạy thêm thứ 7 nếu phụ huynh có nhu cầu.

z4522944972684 fd571de47264b47f17e511f87164dab9 z4522945004710 5361e7e80fec83b0934c3a53e43f9cdb

Hình thức can thiệp 1:1 theo giờ: Trẻ được can thiệp chuyên sâu 1 cô 1 trò mỗi giờ/ ngày

 

Xem lịch học tại đây

Read More