CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo của Trường Mầm non Hoa Mặt Trời là sự kết hợp các tiêu chí của Bộ Giáo Dục với những phương pháp giáo dục hiện đại trên thế giới để tạo hành trang làm tiền đề cho các bé vững bước vào tương lai.

Lớp Bambi

Lớp Bambi

Tháng

12 - 24

Lớp Bunny

Lớp Bunny

Tháng

24 - 36

Lớp Dumbo

Lớp Dumbo

Tuổi

3 - 4

Lớp Baloo

Lớp Baloo

Tuổi

4 - 5

Lớp Giraffe

Lớp Giraffe

Tuổi

5 - 6