Mới đây, Sở GD&ĐT TP.HCM tham mưu UBND TP phân bổ lịch đi học của học sinh theo từng khối lớp, lịch đi học trở lại sớm nhất là ngày 4/5 đối với lớp 12 và lớp 9, muộn nhất là 1/6 đối với lớp mầm non.

Ngày 28/4, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đã ký quyết định đồng ý đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM về việc cho học sinh quay lại trường từ ngày 4/5. Theo đó, học sinh, học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp có thời gian nhập học bắt đầu từ ngày 4/5. Việc đi học lại được phân bổ theo từng khối, lớp, không tập trung đồng loạt. Đặc biệt trong buổi học đầu tiên, các trường không tổ chức giảng dạy mà chỉ thực hiện kiểm tra, khai báo y tế. Cụ thể lịch đi học lại từ lớp 1 đến lớp 12 của học sinh TP.HCM như sau:

Học sinh Trung học phổ thông

- Lớp 12: Ngày 4/5 (Thứ Hai): học sinh đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh. Ngày 5/5 (Thứ Ba): học sinh bắt đầu đi học bình thường.

- Lớp 10 và 11: Ngày 08/5 (Thứ Sáu): học sinh đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh. Ngày 11/5 (Thứ Hai): học sinh bắt đầu đi học bình thường.

Học sinh Trung học cơ sở

- Lớp 9: Ngày 4/5 (Thứ Hai): học sinh đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh.  Ngày 5-5 (Thứ Ba): học sinh bắt đầu đi học bình thường.

- Lớp 6,7 và 8: Ngày 8/5 (Thứ Sáu): học sinh đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh. Ngày 11/5 (Thứ Hai): học sinh bắt đầu đi học bình thường.

Học sinh Tiểu học

- Lớp 4 và 5: lớp 5 (buổi sáng) và lớp 4 (buổi chiều). 

Ngày 08/5 (Thứ Sáu): học sinh đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh. Ngày 11/5 (Thứ Hai): học sinh bắt đầu đi học bình thường.

- Lớp 1,2 và 3:  Ngày 11/5 (Thứ Hai): học sinh đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh. Ngày 12/5 (Thứ Ba): học sinh bắt đầu đi học bình thường.

Học sinh Mầm non

- Ngày 18/5: Lớp Lá (trẻ 5 tuổi) bắt đầu đi học trở lại .

- Ngày 25/5: Lớp Mầm và Chồi bắt đầu đi học trở lại.

- Ngày 01/6: các lớp nhà trẻ còn lại bắt đầu đi học trở lại.

Đồng thời Sở GD-ĐT TP.HCM cũng quán triệt các Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 các quận, huyện cần hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục (kể cả trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở dạy thêm, giáo dục kỹ năng sống, tư vấn du học...) thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống Covid-19. Đối với các cơ sở mầm non công lập, ngoài công lập, nhóm trẻ, UBND các quận, huyện cần chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm tra phòng dịch trước khi trẻ đi học lại.

Nguồn: toquoc.vn